Notarissen in de gemeente Eemsmond

 

De notarissen in Uithuizen en in de gemeente Eemsmond.

Op 29 juli 2014 is er een einde gekomen aan meer dan 130 jaar van een zelfstandig notariaat in Uithuizen, gemeente Eemsmond.

1883

In 1883 werd de eerste notaris in Uithuizen benoemd. Het betrof de heer L. Boomgaart. De heer Boomgaart is notaris geweest in Uithuizen tot en met 1921.

1922

In 1922 werd hij opgevolgd door de heer J.J. Mulder. De heer Mulder is notaris in Uithuizen geweest tot en met 1949.

1950

Hij werd in 1950 opgevolgd door de heer J.D. Immenga. Vanaf 1972 was de heer Immenga ook waarnemer voor notaris J.A. Tack, tot dat moment notaris in 't Zandt. De heer Immenga is notaris in Uithuizen geweest tot 1974. Toen was het notariskantoor van 't Zandt inmiddels toegevoegd aan zijn kantoor.

1975

In 1974 kwam de heer mr. H. van der Veen als waarnemend notaris in Uithuizen. Hij werd op 1 augustus 1975 benoemd als notaris in de gemeente Hefshuizen. Hieraan kwam een einde op 1 juli 1994.

1994

In 1994 werd mr. H.J. Timmer benoemd tot notaris in de gemeente Eemsmond. Notaris Timmer is bijna 20 jaar notaris geweest. Per 30 juli 2014 is hem eervol ontslag verleend.

2015

In 2015 is besloten door het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat er geen nieuwe notaris in de gemeente Eemsmond wordt benoemd. Daarmee is een einde gekomen aan een zelfstandig notariskantoor in Uithuizen en de gemeente Eemsmond na 130 jaar.

 

Aequo Notariaat Hunsingo

Aequo Notariaat Hunsingo is al jaren actief vanuit de gemeente Winsum. Zoals de naam van het notariskantoor al doet vermoeden, richt het kantoor zich niet alleen op de gemeente Winsum maar daarnaast ook op de streek Hunsingo.

Informatie over de streek Hunsingo op Wikepedia:

 

 

 

Door de afwezigheid van een notaris voor de gehele gemeente Eemsmond richt Aequo Notariaat Hunsingo zich nu ook meer op deze gemeente. Indien gewenst of nodig, komen wij -zonder extra kosten- graag bij de inwoners en ondernemers persoonlijk langs.

Indien u in het verleden een akte hebt laten opstellen, kunnen wij deze kosteloos voor u beoordelen of deze nog voldoet aan de huidige wetgeving en/of uw huidige situatie. U kunt hiervoor terecht bij een notaris van uw keuze.

Als voorbeeld: wij kunnen uw testament met u bespreken en controleren of wetswijzigingen van 2003 (Erfrecht), 2010 (Erfbelasting) of 2013 (AWBZ) aanleiding geven uw testament aan te passen.

Tevens kunnen wij controleren of uw levenstestament op orde is.