Flex BV

Flex-bv is op 1 oktober 2012 in werking getreden

12 juni 2012

 

Het wetsvoorstel over de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht is 12 juni 2012 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. 

Hierna werd door het ministerie van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt dat de flex-bv vanaf 1 oktober 2012 wordt ingevoerd.  

Het wetsvoorstel dat op 31 mei 2007 voor het eerst werd ingediend, wijzigt in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de regeling voor bv’s met beperkte aansprakelijkheid, waardoor het eenvoudiger wordt om een bv op te richten.

De gevolgen zijn ingrijpend en gelden voor bestaande en nieuwe bv’s.

De nieuwe regels zullen in een aantal gevallen aanleiding vormen tot wijziging van statuten van een bestaande bv.

 

Doordat er veel meer vrijheid komt om statuten volledig aan te passen aan de wensen van de cliënt, kunnen tegenstrijdigheden tussen bedoelingen en statuten voorkomen worden.

Daarnaast zijn er extra mogelijkheden om belasting te besparen, met name bij statutair directeuren die niet de meerderheid van de aandelen hebben.

Laat uw statuten al aanpassen om klaar te zijn voor het nieuwe recht.

De meeste statuten bevatten nu nog allerlei beperkende bepalingen die onder het nieuwe recht onnodig zijn; vanaf 1 oktober 2012 kunt u van alle voordelen profiteren.

 

Door het afschaffen van de accountants- of bankverklaring is het oprichten van een bv in één dag straks mogelijk.

 

Wat is er veranderd?

  • Er gelden minder eisen voor de oprichting van een bv. Onder andere het minimumkapitaal van € 18.000, de bankverklaring of accountantsverklaring bij inbreng in natura is afgeschaft.
  • Er is meer vrijheid van inrichting, zoals de mogelijkheid van variabele stemrechtverdeling en stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen. Iedere aandeelhouder kan een eigen bestuurder en commissaris benoemen. Buiten de algemene vergadering komen er meer mogelijkheden voor besluitvorming.
  • Er zijn nieuwe regels voor uitkeringen aan aandeelhouders. Bestuurders moeten op straffe van aansprakelijkheid toetsen of de vennootschap na de uitkering kan blijven voldoen aan de lopende verplichtingen.
  • Verschillende wettelijke regelingen zijn duidelijker geworden, waaronder de regeling voor certificaathouders met vergaderrecht en de regeling voor statutaire verplichtingen van aandeelhouders.
  • Procedures voor geschillen tussen aandeelhouders (geschillenregeling en prijsbepaling bij uittreding) zijn verbeterd.

Voor wie?

  • Midden- en kleinbedrijf (alle sectoren)
  • Joint ventures
  • Participatiemaatschappijen
  • Advocaten/notarissen

 Brochure MKB