Testament-scan

Testamenten scan

 

Vaak is het goed om de paar jaar naar uw testamenten te laten kijken door een notaris en, zo nodig, deze aan te passen aan nieuwe situaties.

Het kan zijn dat bij u zelf de situatie is veranderd maar het kan ook zijn dat de wet, die van toepassing is op uw situatie, is veranderd.

 

Diegenen die in het verleden een testament hebben laten opstellen, doen er goed aan het onderstaande te lezen.

 

Sinds het opmaken van uw testamenten kan de wetgeving op verschillende gebieden erg veranderd zijn.

 

Zo is de Successiewet met ingang van 1 januari 2010 ingrijpend gewijzigd. De bedoeling van de wetgever is onder andere geweest dat er met deze wijzigingen minder belasting betaald hoeft te worden over een erfenis. Inmiddels hebben we een aantal jaren gewerkt met deze nieuwe wet en kunnen we concluderen dat dit niet bij iedereen zo gunstig uitpakt.

 

Behalve de wijzigingen in de Successiewet is er in 2003 ook een ingrijpende wijziging geweest van het erfrecht. Een groot aantal van onze cliënten heeft (ver) voor de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht testamenten laten opmaken. Ondanks dat er vaak sprake is van zogenaamde langstlevende testamenten, is het tegenwoordig onder het huidige erfrecht vaak veel beter (anders) te regelen.

 

Bovendien zijn sinds 1 januari 2013 de regels omtrent de eigen bijdrage voor een verzorgingshuis/verpleeghuis veranderd. Kort gezegd komt het er nu op neer dat vermogende ouderen meer moeten gaan betalen voor hun verblijf in het verzorgingshuis/verpleeghuis. Onder meer een goed testament kan er voor zorgen dat de nieuwe regels omtrent de eigen bijdrage voor een verzorgingshuis/verpleeghuisniet voor (financiële) problemen zullen zorgen in de toekomst.

 

Naast een goed testament kan het zinvol zijn om iemand als gevolmachtigde aan te wijzen.

Wanneer u namelijk geestelijk en lichamelijk een goede gezondheid geniet, kunt u uw belangen uiteraard zelf behartigen. Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt, is het van groot belang dat uw zaken kunnen worden behartigd door iemand, in wie u het volste vertrouwen heeft. U kunt daarvoor een ‘notariële volmacht’ laten opstellen, waarin u één of meer personen aanwijst als ‘gevolmachtigde’. Dit wordt ook wel een "levenstestament" genoemd.

 

Stelt u zich eens voor wat er gebeurt als u zelf niet meer kunt tekenen, maar u geen volmacht hebt laten opstellen. U weet zelf wel hoe vaak u een handtekening moet zetten.

Als bijvoorbeeld uw woning verkocht wordt, kan dit niet zomaar. Dit geldt ook als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent en uw partner nog wel in staat is om zelf te tekenen. U dient namelijk beiden uw handtekening te zetten.

Daarnaast geldt dat veel andere dingen geen doorgang kunnen vinden.

Naar aanleiding van de verschillende wijzigingen in de wetgeving is het zinvol uw huidig testament te laten beoordelen.

 

U kunt dit op ons kantoor geheel vrijblijvend laten doen.

 

Wellicht dient uw testament helemaal niet gewijzigd te worden maar dan bent u in ieder geval op de hoogte gebracht van de gevolgen van uw bestaande testament onder de huidige regelgeving en weet u zeker dat uw testament up-to-date is!

Indien u van ons aanbod gebruik wenst te maken, wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak.