Disclaimer e-mail

U heeft een e-mailbericht van ons ontvangen:
Dit e-mailbericht, waaronder begrepen eventuele ingesloten bestanden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en de inhoud ervan is strikt vertrouwelijk.
Indien u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl dat niet voor u bestemd is, of indien de inhoud van het e-mailbericht onduidelijk is, gelieve u direct contact op te nemen met de afzender.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
Notariskantoor Winsum noch de afzender aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de gevolgen van een verminkte weergave c.q. vertraagde of gebrekkige overbrenging c.q. ongeautoriseerd gebruik van het e-mailbericht.
Notariskantoor Winsum neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat middels dit e-mailbericht virussen worden overgebracht, maar is niet aansprakelijk in het geval dit toch voorvalt.

You have mail:
This e-mail message including any attachments is intended for the addressee only and its contents are confidential.
Please notify the sender immediately if the e-mail was sent to you by mistake or if the content of the email message is unclear if you have received this message in error.
Neither Notariskantoor Winsum nor the sender can be held liable for the consequences of mutilations and/or delayed or faulty transmission and/or unauthorized use of this e-mail message.
Notariskantoor Winsum takes reasonable precautions to prevent any viruses from being transmitted together with this e-mail message, but cannot be held liable should this occur none the less.