Schenken

 

Schenkingsakte
 

U heeft de mogelijkheid om jaarlijks een bedrag belastingvrij te schenken aan uw kinderen of kleinkinderen. Eenmalig kunt u echter ook een groter bedrag belastingvrij overmaken aan uw kinderen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Eén daarvan is dat de schenking via een notariële schenkingsakte wordt vastgelegd.

 
U mag een kind tussen 18 en 40 jaar eenmalig circa € 24.000 schenken. Is het doel van dit geld een studie die meer dan € 20.000 kost of de aanschaf van een eigen huis, dan is het belastingvrije bedrag zelfs circa € 50.000. De belastingdienst verwacht dan wel dat er aangifte gedaan wordt van deze schenking. Door beroep te doen op de belastingvrije voet, hoeft er evenwel geen belasting over betaald te worden. Uw notaris moet een notariële schenkingsakte opmaken, die u aan de belastingdienst moet overleggen.

 

Prinsjesdag 2013
 

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is er een speciale schenkingsvrijstelling van € 100.000 die voor iedereen van toepassing is, mits de schenking verband houdt met de verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning

(als bedoeld in artikel 3.111 Wet IB 2001 dan wel verband houdt met afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel verband houdt met de aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld als bedoeld in artikel 3.120a Wet IB 2001).
Voor deze vrijstelling worden geen leeftijdsgrenzen gesteld aan de begiftigde. Evenmin is de vrijstelling beperkt tot schenkingen van ouders aan een kind zodat de schenking ook mag worden verkregen van een ‘derde’. Heeft een kind reeds gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan komt de reeds genoten vrijstelling in mindering op het bedrag van € 100.000 als het kind een schenking van zijn ouders krijgt.

 

Eenmalig extra verhoogde schenkingsvrijstelling geldt ook voor aflossing van restschuld
 

De eenmalig extra verhoogde schenkingsvrijstellingen als bedoeld in artikel 33 onderdelen 5 en 6 SW zullen ook structureel van toepassing worden op een schenking van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar als de schenking wordt gebruikt voor aflossing van een restschuld van een vervreemde eigen woning als bedoeld in artikel 3.120a Wet IB 2001. Volgens de tekst van het voorstel werkt deze uitbreiding terug tot en met 29 oktober 2012.).

 

 

Belastingvoordeel

 

Deze regeling is natuurlijk ook interessant om een deel van uw vermogen vast veilig te stellen voor uw kinderen. Als de kinderen moeten wachten op de erfenis, zullen zij een flinke som aan erfbelasting moeten betalen. Naast het eenmalige bedrag kunt u jaarlijks circa € 5.000 euro schenken aan ieder van uw kinderen, en circa € 2.000 aan ieder van uw kleinkinderen. Deze bedragen hoeft u niet aan te geven bij de belastingdienst. Er is ook geen schenkingsakte voor nodig.

Ook voor giften aan goede doelen (algemeen nut beogende instellingen), het schenken van onroerende zaken of aandelen uit uw B.V. kunnen wij voor u een schenkingsakte opstellen. 

Meer weten over belastingvoordeel, of wilt u door notariskantoor Winsum een schenkingsakte laten opstellen? Aarzel dan niet om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen.