Erven & Schenken & Volmacht

 

De notaris voor het opmaken van uw testament, een volmacht of akte van schenking

 

 

 

Op zoek naar een notaris voor het opstellen van uw testament

Notariskantoor Winsum staat u graag met raad en daad bij om het maximale te halen uit de toekomstmogelijkheden van uzelf en uw naasten.

Bijvoorbeeld bij het opstellen van een testament op maat.

Of met het opstellen van een fiscaal gunstig plan door schenkingen te doen aan uw kinderen.

Maar heeft u er ook wel eens over nagedacht wie uw belangen moet behartigen als uw geestelijke of lichamelijke gezondheid is achteruitgegaan? 

 

 

 

De staat of uw nabestaanden? Voor wie kiest u?

 

U kunt tegenwoordig volledig zelf bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt. U moet dan wel een testament maken en (gedeeltelijk) afwijken van het standaard erfrecht.

Dan beslist u wie wat van u erft en kunt u uw nabestaanden (grotendeels) behoeden voor vervelende belastingaanslagen.

Uw notaris denkt hierin graag met u mee.

Geeft u liever geld aan uw kinderen dan aan de belastingdienst? Wij ook. Notariskantoor Winsum kan samen met u een slim plan opstellen om het door uzelf verdiende vermogen belastingvrij over te hevelen naar uw kinderen en - indien gewenst - kleinkinderen, in plaats van 10% of 20% erfbelasting.