Verklaring van Erfrecht

 

Verklaring van erfrecht 

Een verklaring van erfrecht is een notariële verklaring die u nodig kunt hebben om toegang te krijgen tot de bankrekeningen, uitkeringen en/of belastingteruggave van uw overleden naaste.  


In deze verklaring van erfrecht staat onder andere:
  • wie er is overleden
  • met wie deze persoon getrouwd was, een geregistreerd partnerschap is aangegaan of samenwoonde
  • wie de kinderen zijn
  • wie de overige erfgenamen zijn
  • of de overledene een testament heeft gemaakt
  • of er een executeur is
  • of de nalatenschap is aanvaard door de erfgenamen
  • overige informatie die van belang is voor de erfenis  


Onderzoek Centraal Testamenten Register 

Om een verklaring van erfrecht op te stellen zal de notaris onder andere contact opnemen met de burgerlijke stand van de gemeente waarin de overledene woonde om alle gegevens te controleren. Ook onderzoekt hij of er een testament was opgesteld, via het Centraal Testamenten Register. Normaal gesproken duurt deze procedure twee tot drie weken. Als er veel erfgenamen zijn, of als niet direct duidelijk is wie de erfgenamen zijn, kan de verklaring van erfrecht iets langer op zich laten wachten. De notaris moet namelijk eerst alle erfgenamen informeren over de rechten en plichten rond het aanvaarden van de erfenis en de erfgenamen zullen zich hierover moeten uitspreken.  


Wilt u dat notariskantoor Winsum een verklaring van erfrecht voor u opstelt? Maak een afspraak per mail of telefoon. U kunt eventueel de gegevens schriftelijk aanleveren.