Testament

 

Testament maken

 

 

Een testament (ook wel: uiterste wil) is een notariële akte waarin u aangeeft wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt. Daaronder vallen geld, goederen en onroerend goed, maar ook eventuele schulden en de voogdij van minderjarige kinderen.

Wie geen testament wil opmaken laat aan de wet over wat er met zijn nalatenschap gebeurt. Het erfrecht bepaalt dat bezittingen gelijkmatig worden verdeeld over de partner en de kinderen. De rechter bepaalt wie de voogdij over minderjarige kinderen krijgt. Wilt u op een of andere manier afwijken van het standaard erfrecht, dan moet u een testament bij de notaris opmaken. Daarin kunt u bijvoorbeeld de voogdij regelen en aangeven wat er met uw geld moet gebeuren.

 

 

Afwijken van standaard erfrecht

Met een testament kunt u uw nalatenschap volledig verdelen zoals ú wilt. U kunt iemand van een erfenis uitsluiten, of juist erfgenamen buiten uw familie benoemen. Dit doet u met een aantal clausules die u in uw testament kunt opnemen. Dit zijn onder andere: 

  • Uitsluitingsclausule: wordt veel gebruikt om partners van uw kinderen uit te sluiten
  • Echtscheidingsclausule: zorgt ervoor dat uw partner tijdens de echtscheidingsprocedure niet van u kan erven
  • Voogdijclausule: u bepaalt vooraf wie de voogdij over uw kinderen krijgt
  • Inbrengclausule: ontvangen giften worden wel/niet verrekend met de erfenis
  • Niet-opeisbaarheidsclausule: pas na het overlijden van de langslevende kan de erfenis worden opgeëist
  • Opeisbaarheidsclausule: bepaal dat uw erfenis juist wél opeisbaar is, bijvoorbeeld indien de langstlevende wordt opgenomen in een AWBZ-instelling
  • Overlevingsclausule: voorkomt dubbele betaling van erfbelasting
  • Renteclausule: u bepaalt de rente op de vorderingen aan de kinderen
  • Tweetrapsclausule: een testamentsvorm, onder andere bekend van Tros Radar. Lees hierover verder op Tros Radar
  • Fiscale clausules: u benut de mogelijkheden die er zijn om ervoor te zorgen dat er minder erfbelasting moet worden betaald
 
Zo zijn er verschillende mogelijkheden om fiscale voordelen te genieten, via slim gebruik van clausules in uw testament. Voordelen die het standaard erfrecht u niet geeft. Het is daarom bijna altijd verstandig een testament op te maken. Maak snel een afspraak bij notariskanoor Winsum. U zult zien dat het eenvoudiger is dan u denkt.